Publication | KLB Legal legal advisory

We relentlessly defend the interests of investors who have lost their savings due to fraudulent practices, incompetence or negligence of financial institutions.

We offer highly specialized advice in the area of regulation and compliance of financial services. We also represent our clients in licence and sanctions proceedings against regulators.

We represent our clients so as to ensure full and fair compensation for them, bringing to justice those who failed to perform their duty.

 

Marie Cilínková – David Kuboň: Odškodnění při usmrcení osoby blízké

(In: Bulletin advokacie. – 2004, č. 10, s. 30 – 35) http://www.cak.cz/files/170/BA_04_10.pdf

David Kuboň: Regulace poplatkové politiky obchodníků s cennými papíry

(In: Sloupek právníka na www.patria.cz)

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/1590999/regulace-poplatkove-politiky-obchodniku-s-cennymi-papiry.html

David Kuboň: Nad dotazy čtenářů aneb o daních z obchodování s cennými papíry

(In: Sloupek právníka na www.patria.cz)

http://www.patria.cz/Zpravodajstvi/786709/nad-dotazy-ctenaru-aneb-o-danich-z-obchodovani-s-cennymi-papiry.html

 

David Kuboň: Kauza Zentiva – české nebo holandské právo?

(In: Sloupek právníka na www.patria.cz) http://www.patria.cz/zpravodajstvi/1378224/kauza-zentiva–ceske-nebo-holandske-pravo.html

David Kuboň: Skutečný majitel akcie na majitele

(In: Sloupek právníka na www.patria.cz)

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/1642594/skutecny-majitel-akcie-na-majitele.htmlContact us

Letenská 121/8, 118 00 Prague 1
JUDr. David Kuboň
JUDr. David Kuboň
+420 604 494 355 kubon@klblegal.cz
Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.
Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.
+420 605 204 646 laska@klblegal.cz
Mgr. Petr Budzinski
Mgr. Petr Budzinski
+420 775 719 359 budzinski@klblegal.cz
JUDr. Zbyněk Drobiš
JUDr. Zbyněk Drobiš
+420 720 072 059 drobis@klblegal.cz

Let us assess your case
free of charge