Základní informace

S ohledem na evropské právní předpisy pokládáme za nevyhnutelné, že všichni vlastníci automobilů koncernu Volkswagen Group se zabudovaným software pro obcházení emisních norem budou muset brzy navštívit autorizované servisy. U mnoha milionů aut bude zřejmě nezbytné provést mechanické zásahy – instalovat nové katalyzátory, upravit vstřikovací systémy, nebo dokonce zabudovat nádrže na roztok s močovinou.

Naši klienti, vlastníci naftových vozů VW, se cítí poškozeni skutečností, že zaplatili za „čistý diesel“, zatímco ve skutečnosti jim byl prodán „špinavý diesel“, který při běžném provozu vypouští do ovzduší nadlimitní množství škodlivých exhalací.

Poškození majitelé vozidel si zaslouží plné odškodnění. Cena postižených vozidel na sekundárním trhu nepochybně klesla. Mnozí znalci navíc tvrdí, že vozidla budou po povinné opravě méně dynamická či budou vykazovat vyšší spotřebu. Naši klienti budou nepochybně požadovat přiměřené zadostiučinění za nekalosoutěžní chování VW, jakož i kompenzaci nákladů, které vynaloží v souvislosti s povinnou návštěvou servisů.

Pokud se domníváte, že jste vlastníkem dieselového vozidla koncernu VW s falešným softwarem, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Otestujte si, zda má Vaše auto podvodný software

Nevíte, zda má Vaše auto podvodný software? Na níže uvedených odkazech to můžete zjistit.

Informace z médií

 • Kauza Dieselgate: Vrátí se alespoň část ztrát akcionářům? Akcie VW jsou za poslední rok o 57 % níže. Kdo všechno je v této kauze poškozený? Dá se vyčíslit škoda z pohledu akcionářů a na jakou náhradu mají právní nárok? Přinese tato kauza nějaký precedens? Nejen na tyto otázky odpovídá pro Roklen24 advokát David Kuboň z advokátní kanceláře KLB Legal, s.r.o.
  11. 4. 2016 | Spustit video
 • Zprávy FTV Prima (od času 23:20)
  11. 1. 2016 |  Spustit video
 • Automobilový koncern Volkswagen žalují v České republice i jeho zaměstnanci
  24. 11. 2015 |  Přečíst článek
 • Dieselgate? Šance na odškodnění je vysoká, pro řidiče chci až tři tisíce eur, říká jejich advokát
  20. 11. 2015, DVTV |  Spustit video
 • Pravidla odškodňování v kauze Dieselgate
  20. 11. 2015, ČT1 |  Spustit video
 • Konference právníků ke skandálu VW
  16. 10. 2015, ČT1 |  Spustit video
 • Skandál Volkswagen – Odpolední Radiožurnál s Petrem Králem (od času 10:14)
  6. 10. 2015 |  Spustit audio
 • První češi žalují Volkswagen
  2. 10. 2015 |  Přečíst článek

Aktuální informace

 • 30.6.2016 – Hromadné narovnání kauzy Dieselgate v USA
  Společnost Volkswagen přišla s programem hromadného narovnání, jehož cílem je kompenzovat všechny, kteří byli vlastníky či nájemci postiženého vozu Volkswagen nebo Audi 2.0. TDI ke dni 18. září 2015, nebo kteří v současné době vlastní způsobilé vozidlo. Společnost Volkswagen se dohodla na maximální částce ve výši 10,033 miliard USD, která bude použita na financování hromadného narovnání s poškozenými. Jednorázové odškodnění se bude pohybovat v rozmezí od $5.100 do $10.000 za každé vozidlo.

  Mezi nejpočetnější skupinu poškozených patří ti, kteří vlastnili způsobilé vozidlo ke dni 18. září 2015 a toto vozidlo v současné době stále vlastní. Výše zmíněným poškozeným se naskýtají dvě možnosti. Za prvé, okamžitý odkup vozu společnosti Volkswagen a za druhé, počkat na schválení opravy vozidla, a pak se rozhodnout, zda svůj vůz prodají společnosti Volkswagen, nebo zda přijmou schválenou modifikaci emisí vozidla.

  Taktéž poškození, kteří byli nájemci způsobilého vozidla ke dni 18. září 2015, mají dvě možnosti, a to předčasně ukončit svůj leasing bez penálů nebo ponechat si svůj vůz a přijmout schválenou modifikaci emisí.

  Pro bližší informace viz http://cand.uscourts.gov/crb/vwmdl/proposed-settlement.

  více informací

 • 15.4.2016 – Podání 28 U.S.C. § 1782 v USA
  V rámci procesní strategie advokátní kanceláře KLB Legal, s.r.o. jsme se rozhodli iniciovat soudní řízení ve Spojených státech za účelem získání dat, která by mohla pomoci osvětlit sporná fakta a doložit odpovědnost koncernu Volkswagen v kauze Dieselgate.

  Majitelé evropských aut se marně pokoušejí získat relevantní informace o „podvodném zařízení“ přímo od koncernu Volkswagen. Přestože koncern veřejně prohlásil, že hluboce lituje incidentu s dieselovými motory a slíbil důkladné a nezávislé šetření za účelem kompletního objasnění dieselového problému, odmítá výsledky jakéhokoli vyšetřování zveřejnit. Volkswagen sice projevil znepokojení nad selektivním a neúplným zveřejňováním dokumentů týkajících se dieselové kauzy a slíbil vyložit vše transparentně na stůl, současně však zamítl četné žádosti o informace, které naši klienti nejsou schopni získat jinými způsoby.

  Warren T. Burns, z prestižní právní firmy BURNS CHAREST LLP se sídlem v Dallasu, zastupuje zájmy našich klientů, kteří podali žádost o vydání soudního příkazu k zajištění přístupu k výsledkům předběžného slyšení v USA (28 U.S.C. § 1782 Granting Leave to Obtain Discovery for Use in Foreign Proceedings), a to pro účely podání hromadné žaloby v Evropě.

  více informací

 • 9.3.2016 – Globální narovnání v Evropě – založení nadace CLEAN.
  KLB Legal se podílela na založení nadace CLEAN Foundation, která byla tento týden založena v Amsterdamu. Účelem nadace je pomoci vlastníkům dieselových automobilů Volkswagen oklamaným deaktivačním zařízením (tzv. defeat device) s podvodným softwarem. Zkratka CLEAN znamená „Consumers Lead Emissions Accountability Network“. Klienti KLB Legal získávají automaticky možnost uplatňovat náhradu škody prostřednictvím této holandské nadace a nemusí své nároky nadaci CLEAN Foundation přihlašovat. O dalším vývoji ohledně nadace CLEAN Foundation vás budeme informovat.

  CLEAN Foundation registruje nároky a žaloby obětí manipulativního softwaru v dieselových automobilech Volkswagen z celého světa.

  CLEAN Foundation usiluje o dosažení globálního narovnání jménem všech poškozených stran.

  Oběťmi jsou vlastníci dotčených dieselových automobilů Volkswagen, prodejci automobilů i leasingové společnosti.

  Oběťmi, jejichž práva CLEAN Foundation podporuje, jsou také obce, města a regiony zasažené nadměrným množstvím škodlivé toxické látky NOx (oxid dusnatý a oxid dusičitý). NOx je generický název pro mono-nitrogenové oxidy NO a NO2 (oxid dusnatý a oxid dusičitý), které vznikají především hořením plynů dusíku a kyslíku při spalování. NOx je škodlivá toxická látka, která vytváří smog, škodí životnímu prostředí, způsobuje lidem zdravotní problémy a v některých případech může vést až k úmrtí.

  CLEAN Foundation spolupracuje s Global Justice Network (GJN, celosvětovou sítí právníků, kteří se specializují na spotřebitelské žaloby na náhradu škody, a se společností Corpocon Legal B.V. (Corpocon), která žalobcům pomáhá uplatňovat právní nároky.

  Přestože CLEAN Foundation svou činnost ve jménu obětí právě zahájila, již nyní zastupuje tisíce žalobců z mnoha zemí, včetně Nizozemska, Německa, Švýcarska, Francie, Španělska, Itálie, Belgie, Anglie, České republiky, Řecka, Polska, Ukrajiny, Indie a Číny. Do budoucna pak CLEAN Foundation s podporou GJN a Corpocon své zastupování ještě rozšíří na řadu dalších zemí.

  Veřejnost se o problému deaktivačních zařízení s podvodným softwarem u „čistých dieselů“ značky Volkswagen dozvěděla v září 2015 prostřednictvím Agentury USA pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency – EPA) a Kalifornské agentury pro čistotu ovzduší (California Air Resource Board – CARB). Dne 22. září 2015 společnost Volkswagen připustila, že deaktivační zařízení s podvodným softwarem byla záměrně nainstalována do 11 milionů dieselových automobilů této značky na celém světě. Společnost Volkswagen rovněž přiznala, že podvodný software byl nainstalován tak, aby vozidla úspěšně prošla emisními testy, přestože předtím tvrdila, že vozidla jsou v souladu s právními předpisy. Dne 22. září 2015 společnost Volkswagen oznámila, že ve třetím čtvrtletí roku 2015 vytvořila rezervu ve výši 6,5 miliardy EUR určenou na vyřešení tohoto problému.

  Naměřené emisní hodnoty odpovídají stanoveným emisním limitům pouze když jsou vozidla testována, tj. když stojí a nejedou po silnici. Při jízdě za normálních podmínek vypouštějí tato vozidla až 40-krát více škodlivých látek než povolují tolerované limity.

  Instalace deaktivačního zařízení s podvodným softwarem ze strany společnosti Volkswagen představuje porušení zákonů v USA i v Evropě.

  Proti společnosti Volkswagen a jejím propojeným společnostem, včetně Audi, Škoda, Seat a Porsche, bylo v USA a v dalších zemích podáno množství žalob, mimo jiné členy GJN.

  Podle vlastního prohlášení společnosti Volkswagen je postiženo cca 11 milionů vozidel a většina z nich, tj. cca 8,5 milionu, je v Evropě.

  Společnost Volkswagen nabídla, že motory „opraví“ na vlastní náklady. Přesto však dosud odmítá zaplatit jakoukoli náhradu škody způsobené vlastníkům vozidel, včetně ztráty hodnoty vozidla při dalším prodeji, zvýšení nákladů v důsledku vyšší spotřeby paliva po „opravě“ vozidla, možného snížení výkonu vozidla po „opravě“ a možného zvýšení dlouhodobých nákladů na údržbu v důsledku manipulace se softwarem a nezbytných změn na vozidle provedených v rámci „opravy“.

  Německý regulátor, Spolkový úřad pro automobilovou dopravu (Kraftfahrt-Bundesamt – KBA), schválil „opravu“ motorů o obsahu 1,2 l, 1,6 l a 2,0 l, tak jak ji společnost Volkswagen navrhuje. EPA a CARB však zatím návrhy společnosti Volkswagen na „opravu“ vozidel, která jezdí na silnicích v USA, odmítají schválit.

  Všechny žaloby spotřebitelů podané v USA proti společnosti Volkswagen k Federálnímu soudu USA byly zkonsolidovány a předány Okresnímu soudu USA pro Severní Kalifornii v San Francisku k federálnímu soudnímu řízení ve věci několika okresů (Multi-District-Litigation – MDL) soudci Charlesi E. Breyerovi za účelem koordinace zjištění a sjednání případného narovnání. Soudce Breyer jmenoval několik členů GJN do řídícího výboru žalobců MDL. Návrh hromadné žaloby zahrnuje všechny dotčené spotřebitele, kteří zakoupili vozidla v USA. Hromadná žaloba v USA automaticky zahrnuje všechny osoby, které náleží do příslušné skupiny, pokud z řízení neodstoupí.

  Dne 22. února 2016 byla v rámci MDL jménem spotřebitelů podána 719-stránková konsolidovaná hromadná žaloba proti společnosti Volkswagen AG a řadě dalších žalovaných, včetně 9 ředitelů, vedoucích pracovníků a inženýrů společnosti Volkswagen, dalších výrobců automobilů, včetně Audi AG a Dr. ing. h.c. F. Porsche AG, a proti společnosti Robert Bosch GmbH, výrobci komponentů deaktivačních zařízení. Tato žaloba shrnuje tvrzená porušení federálních zákonů USA a zákonů jednotlivých dotčených států. V této žalobě, která žádá o proces s porotou, žalobci uvádějí:

  „Tento případ je jedním z nejnestoudnějších trestných činů v historii obchodního práva a zároveň varovným příběhem o vyhrávání za každou cenu. Společnost Volkswagen podváděla, aby se vyšplhala až na samý vrchol automobilového potravního řetězce, a neušetřila na této cestě žádnou ze svých obětí – své zákazníky, regulátory v USA i v zahraničí, ani vzduch, který dýcháme. … Nezákonný postup společnosti Volkswagen vyplývá z chamtivosti a ctižádosti ovládnout globální automobilový trh za každou cenu.“

  Soudce Breyer jmenoval do funkce zvláštního zmocněnce pro narovnání (Settlement Master) Roberta S. Muellera III, bývalého ředitele FBI.

  Společnost Volkswagen oznámila, že ji při pokusu o vyřešení všech sporů bude zastupovat právní zástupce a mediátor Kenneth R. Feinberg.

  Společnost Volkswagen nabídla svým zákazníkům v USA a v Kanadě „balíček dobré vůle“ v hodnotě 1.000 USD a potvrdila, že jeho přijetí neovlivní právo zákazníků na náhradu škody. Svým zákazníkům mimo Ameriku však společnost Volkswagen dosud žádnou kompenzaci nanabídla. V USA se přitom prodalo cca 580.000 upravených dieselových automobilů a zbývající část z celkem 11 milionů upravených automobilů byla prodána mimo USA.

  Představenstvo CLEAN Foundation má 3 členy: paní Melissu R. Ferrari – předsedkyni představenstva, pana Orlanda I. Kadira – vicepředsedu a tajemníka a paní Elisabeth Loudon – pokladníka. Dozorčí rada CLEAN Foundation bude mít rovněž 3 členy. Jedním z nich bude pan Nicholas J. Roenneberg, bývalý ředitel odboru globálních nároků ve společnosti Munich Re, jedné z největších zajišťovacích společností na světě.

  Podle nizozemského práva platí, že pokud soud schválí narovnání mezi stranami dosažené za pomoci CLEAN Foundation, bude se toto narovnání vztahovat na všechny dotčené osoby, které z řízení neodstoupí. Dohoda o narovnání by tak de fakto představovala soudem nařízené narovnání a zajistila by „globální smír“ a konečné vyřešení sporu v případu Volkswagen.

  Evropská unie podporuje kolektivní náhrady škody, jako v případě narovnání dosažených nizozemskými nadacemi v souladu s nizozemskými předpisy o kolektivním narovnání (WCAM), na základě Doporučení Evropské komise ze dne 11. června 2013 o společných zásadách pro prostředky kolektivní právní ochrany týkající se zdržení se jednání a náhrady škody v členských státech v souvislosti s porušením práv přiznaných právem Unie (2013/396/EU).

  Informace pro dotčené spotřebitele budou k dispozici na internetové stránce CLEAN Foundation: www.cleanvw.org.

  Pro podrobnější informace kontaktujte CLEAN Foundation na emailové adrese: info@cleanvw.org nebo předsedkyni představenstva CLEAN Foundation paní Melissu R. Ferrari v kanceláři právní firmy O’Haire & Fiore, Miami, Florida, na telefonním čísle: (305) 892 5051.

  více informací

 • 6.1.2016 – Novinka z USA:
  Společnost Volkswagen se rozhodla vytvořit program pro vyřizování finančních nároků majitelů automobilů, kterých se týká skandál kolem falšování emisních testů v USA. Za tímto účelem jmenovala právníka Kennetha Feinberga, jenž byl v nedávné minulosti správcem fondů určených k náhradě škod způsobených ropnou havárií v Mexickém zálivu nebo v důsledku poruch zapalování u vozidel General Motors.

  Feinberg v současné době připravuje nezávislý, spravedlivý a rychlý systém pro řešení nároků motoristů ve Spojených státech. Volkswagen již dříve nabídl majitelům problémových aut v USA dárkový balíček obsahující platební karty v hodnotě 1000 dolarů (zhruba 25.000 Kč), aby získal zpět jejich důvěru.

  Přístup americké divize VW považujeme za pozitivní signál pro naše klienty. Sdružení Global Justice Network, jehož je advokátní kancelář KLB Legal členem, v současné době diskutuje s Kennethem Feinbergem možnost, aby byl jeho mandát rozšířen i na oprávněné nároky poškozených motoristů z Evropy, včetně České republiky. Na druhé straně Atlantického oceánu lze totiž sledovat snahu evropských členů skupiny Volkswagen (včetně Škoda Auto) bagatelizovat výši vzniklé újmy. Skupina Volkswagen těží v Evropě nejen ze svého politického a makroekonomického vlivu, ale rovněž z nevhodných procesních nástrojů poškozených spotřebitelů, zejména v podobě povinnosti úhrady soudních poplatků a nutnosti podání individuálních žalob.

  Významné novinky a informace ohledně soudního řízení v USA lze nalézt zde.

  více informací

 • 9.12.2015 – Novinka z USA:
  Speciální justiční panel sjednotil jurisdikci pro stovky podaných žalob vůči Volkswagenu v USA. Veškeré spory bude řešit výhradně soudce Charles R. Breyer u soudu v San Francisco, který patří ke zkušeným soudcům v hromadných sporech. Vlastní rozhodnutí je ke stažení zde.

 

 Přidejte se k hromadné žalobě

Pro vyřízení Vašeho požadavku budeme potřebovat následující informace:

Po obdržení vašich požadavků vás budeme v nejbližší době kontaktovat. V případě dotazů nás kontaktuje na informační lince (+420) 733 608 091.